Πρόγραμμα Προπονήσεων (2018 - 2019)


Ημέρα έναρξης: Δευτέρα 03-09-2018

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17.00 - 18.00
B.2
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 2)
17.00 - 18.00
A.2
(αρχάριοι 8-13 ετών άσπρη ζώνη έως κίτρινη ζώνη)
17.00 - 18.00
Α.1
(αρχάριοι 5-7 ετών άσπρη έως κίτρινη ζώνη)
17.00 - 18.00
A.2
(αρχάριοι 8-13 ετών άσπρη έως κίτρινη ζώνη)
16.30 - 17.30
Α.1
(αρχάριοι 5-7 ετών άσπρη έως κίτρινη ζώνη)
18.00 - 19.00
Γ.1
(έγχρωμές ζώνες παιδικό 3)
18.00 - 19.00
B.1
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 1)
18.00 - 19.00
Β.2
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 2)
18.00 - 19.00
B.1
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 1)
17.30 - 18.30
Β.1
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 1)
19.00 - 20.00
Γ.2
(έγχρωμες ζώνες καιδικό 4)
19.00 - 20.00
Γ.2
(έγχρωμες ζώνες καιδικό 4)
19.00 - 20.00
Γ.1
(έγχρωμες ζώνες καιδικό 3)
19.00 - 20.00
Γ.2
(έγχρωμες ζώνες καιδικό 4)
18.30 - 19.30
Β.2 & A.2
(μόνο οι κίτρινες από το Α2)
20.00 - 21.00
Δ
(καφέ ζώνες παιδικό 5
20.00 - 21.00
Kuro Obi
(καφέ-μαύρες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
20.00 - 21.00
Δ
(καφέ ζώνες παιδικό 5)
20.00 - 21.00
Δ
(καφέ ζώνες παιδικό 5)
19.30 - 20.30
Γ.1
(έγχρωμες ζώνες παιδικό 3)
21.00 - 22.00
Kuro Obi
(καφέ-μαύρες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
21.00 - 22.00
Karate F.T.
(αρχάριοι & έγχρωμες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
21.00 - 22.00
Kuro Obi
(καφέ-μαύρες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
21.00 - 22.00
Karate F.T.
(αρχάριοι & έγχρωμες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
20.30 - 21.30
Kuro Obi
(καφέ-μαύρες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)
       
21.30 - 22.30
Karate F.T.
(αρχάριοι & έγχρωμες ζώνες εφήβων-ενηλίκων)